Oferta

Opracowania i analizy wstępne

 • Sporządzanie wniosków o Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Sporządzanie mapy do celów projektowych
 • Sporządzenie mapy prawnej
 • Uzyskanie ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Analizy chłonności
 • Analizy uwarunkowań urbanistycznych i planistycznych
 • Analizy dostępności infrastruktury
 • Analizy i zapewnienie warunków przyłączenia mediów
 • Analizy i uzyskanie warunków geotechnicznych posadowienia
 • Inwentaryzacje zieleni
 • Ekspertyzy budowlane

Architektura

 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty przetargowe
 • Projekty kontraktowe
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Odbiory i pozwolenie na użytkowanie

Nadzory autorskie – dozór nad zgodnością prac z projektem

Urbanistyka

 • Analizy chłonności
 • Analizy infrastrukturalne
 • Analizy komunikacyjne

Projekty branżowe

 • Projekty konstrukcyjne
 • Instalacje c.o.
 • Instalacje wod.-kan.
 • Instalacje elektryczne
 • Projekty drogowe
 • Uzgodnienia ppoż.
 • Uzgodnienia Sanepid
 • Opracowania Bioz
 • Instalacje solarne
 • Instalacje inteligentne zarządzania budynkiem
 • Akustyka
 • Raporty środowiskowe
 • Operaty wodno-prawne
 • Opracowywanie audytów energetycznych
 • Projekty zieleni

Opracowanie dodatkowe

 • Wizualizacje i prezentacje

Obsluga formalno – prawna

 • Na etapie przygotowawczym
 • Na etapie realizacji inwestycji
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 • Uzgodnienia Z.U.D.

Opracowanie kosztorysowe

 • Przedmiary
 • Specyfikacje materiałowe
 • Kosztorysy przedmiarowe
 • Kosztorysy wskaźnikowe
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Kosztorysy ślepe
 • Warunki techniczne odbioru robót

Obsługa przetargów

 • Organizacja przetargu
 • Specyfikacje techniczne i materiałowe
 • Przygotowywanie szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót

Inwestorstwo zastępcze

Audyty projektów

 • Zarządzanie projektem
 • Harmonogramy inwestycji
 • Nadzór budowlany

Konsultacje architektoniczne

 • Opiniowanie projektów gotowych
 • Poszukiwanie terenów inwestycyjnych