Oferta

Opracowania i analizy wstępne

 • Sporządzanie wniosków o Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Sporządzanie mapy do celów projektowych
 • Uzyskanie ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Analizy chłonności
 • Analizy uwarunkowań urbanistycznych i planistycznych
 • Analizy dostępności infrastruktury
 • Analizy i zapewnienie warunków przyłączenia mediów
 • Analizy i uzyskanie warunków geotechnicznych posadowienia
 • Ekspertyzy budowlane

Architektura

 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane
 • Projekty przetargowe
 • Projekty kontraktowe
 • Projekty wykonawcze
 • Dokumentacja powykonawcza

Nadzory autorskie – dozór nad zgodnością prac z projektem

Urbanistyka

 • Analizy chłonności
 • Analizy infrastruktury

Projekty branżowe

 • Projekty konstrukcyjne
 • Instalacje c.o.
 • Instalacje wod.-kan.
 • Instalacje elektryczne
 • Projekty drogowe
 • Uzgodnienia ppoż.
 • Uzgodnienia Sanepid
 • Opracowania Bioz
 • Instalacje solarne
 • Instalacje inteligentne zarządzania budynkiem
 • Akustyka
 • Raporty środowiskowe
 • Operaty wodno-prawne

Opracowanie dodatkowe

 • Wizualizacje i prezentacje

Inwestorstwo zastępcze

Konsultacje architektoniczne

 • Opiniowanie projektów gotowych
 • Poszukiwanie terenów inwestycyjnych